Paypal’ın Türkiye’den Çekilmesi, Yasalar ve Politika

TwitteremailLinkedinFacebookGoogle+Paypal’ın Türkiye’den çekilmek zorunda kalması herkes tarafından hayret ile karşılandı. Hem ödeme sistemleri bilirkişilik işleri hem ekosistem içinde olduğum, konuyu bu şekilde derlemek istedim: Paypal, BDDK ve Yasalar BDDK’nın amacı Türkiye’de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde… Continue Reading