İran E-ticaret Ekosistemi

iran eticaret siteleri
Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+

English version is also available at http://www.turkishonlinemarketing.com/iran-e-commerce-overview/ Ülkenin %20’si Türkçe konuşuyor, 80 milyonluk nüfusun yarısı internet kullanıcısı ve  %60’ın üstünde genç nüfusu var. E-ticaret olgunluğu, ABD’nin 25 yıl gerisinde kabul ediliyor (GlobalRisk). İran E-ticareti hakkında  35’ten fazla kaynaktan derlediğim, ciddi… Continue Reading

E-ticaret Büyüme Stratejileri: Yeni Müşteri Kazanımı

yeni musteri kazanimi
Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+

E-ticaret büyüme stratejileri, Türkiye’de olgunlaşmış girişimler için ciddi takip ve ölçümleme yapılan bir süreç. Satışları %40 arttıralım gibi bir hedef verildiyse, bunu yapabilmenin yolu mevcut müşterilerinize 1 yerine 2 ürün aldırmak ile olmuyor. Yeni müşteri kazanmak, e-ticaret sitelerinin büyüme stratejisinde en… Continue Reading

E-ticaret, Online Alışveriş ve Bilirkişilik

eticaret online bilirkisi
Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+

Türk Adalet sistemi için önemli bir konu olan bilirkişilik, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 266. Maddesinde hangi durumlarda başvurulması gerektiğini yazmaktadır. İlgili madde uyarınca, hâkimin, genel hayat tecrübeleri uyarınca sahip olunması gereken bilgilerle çözümleyeceği konularla, hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan ko­nular hakkında, bilirkişiye başvuramayacağı; ancak,… Continue Reading