Online Pazarlama Bloğu

Mikrobiyata Sözlüğü

April 25, 2020 • ☕️ 2 dk okuma • 🏷 kitap özeti, görkem yazıyor

Yazar tarafından şu dillere çevrildi: English

Mikrobiyata:

Bağırsakta bulunan ve mikrobiyota şeklinde isimlendirilen bakteriler, toplamda iki kilo civarındadır. Bağırsaklarda yer alan mikrobiyota bir anlamda ikinci beyin olarak görülür. Bağırsak mikrobiyotaları büyüklüğü ve işlevi dolayısıyla ayrı ve bağımsız bir organ gibi düşünülüyor. (Med)

Genom

Genom, bir kalıtım birimi. Bir organizmanın kalıtım materyalinde bulunan genetik şifrelerin tamamını simgeler.

Suş nedir?

Bir bakteri veya virüsun farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına ¨Suş¨ denebilir. Farklı suşlar arasında, ilaçlara, dış etkilere dayanıklılık vs. özellik değişiklikleri olabilir. (Wiki)

Kommensalizm

Kommensalizm ekolojide, iki organizmanın kurduğu ortak yaşamda, bir canlının yarar sağladığı, diğerininse bu ortaklıktan etkilenmediği yaşam türüdür. Ağaçlara yuva yapan kuşlar bunun en güzel örneğidir. Benzer şekilde büyük leylek yuvalarında, serçelerin de küçük yuvalar yapması leyleğe zarar vermeyecektir

Mutualizm

Mutualizm, farklı türlerden iki canlının karşılıklı yardımlaşarak her iki tarafa da yarar sağlamasına dayalı olan bir ortak yaşam biçimidir. Kendi başlarına da hayatlarını devam ettirme becerisine sahip olan iki canlı bir araya gelerek daha kolay besin bulmasına dayanan bir simbiyotik yaşam biçimidir.

Simbiyoz (Ortak Yaşam)

Ortakyaşam, ortakyaşarlık ya da simbiyoz, iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları. Ortakyaşam, iki bitki arasında olacağı gibi, bir bitki ile bir hayvan arasında da olur. Örneğin liken bir mantarla bir alglerin ortak yaşamasından oluşmuş bir organizmadır

Metagenomik, doğrudan çevresel örneklerden geri kazanılan genetik materyalin incelenmesidir

Resif: Denizcilik terminolojisinde kaya, kum ve deniz canlıların birikimiyle birlikte suyun cezir halindeyken altı kulaç veya daha az derinlikli sığ alanlarında oluşmuş su altı yüzey yapılarıdır (Wikipedia) . TUBİTAK diyor ki: “Mercan resifleri denizlerin sığ yerlerinde, binlerce yıl boyunca, sert mercanların birikmesiyle oluşur”.

Parazit: Asalak ya da parazit, bir canlıya bağımlı olarak yaşayabilen ve üzerinde yaşadığı canlıya zarar verebilen organizma

Konakçılar: Parazit barındıran ya da birbirlerine barınma ve beslenme sağlayan simbiyotik ilişkili konakçı organizmalardır.

Mikrobiyom: Mikrobiyotanın sahip olduğu genetik materyele mikrobiyom deniliyor.

Virom: Virome, belirli bir ekosistem, organizma veya holobiont ile ilişkili bulunan viral nükleik asitlerin metagenomik dizilimi ile sıklıkla araştırılan ve tarif edilen virüslerin toplanmasını ifade eder. (Wikipedia)

Faj: Bakteriyofaj, bakterileri enfekte eden bir virüstür. Terim genelde kısaltılmış hali olan faj olarak kullanılır. Ökaryotları enfekte eden virüsler gibi fajlarda da büyük bir yapısal ve işlevsel çeşitlilik vardır. (Wikipedia)